Hidroizolacija ravnog krova

PDF
Ispis
E-mail
Autor Zoran Sikavica
Srijeda, 23 Lipanj 2010 18:04
Prokišnjavanje na ravnom krovu je najčešće posljedica dotrajalosti izolacijskih materijala ili konstrukcijskih grešaka. Najvažnije je prepoznati uzrok što nije uvijek lako.
Krovovi koji prokišnjavaju obično su građeni prije nekoliko desetaka godina i glavna im je mana zamor materijala. Vidljive pukotine su tek vanjski znak oštećenja ili ozbiljnih nedostataka u konstrukciji. Ravni krov mora podnijeti veliki raspone dnevnih temperatura kroz različita godišnja doba, a u ljetnim mjesecima se može zagrijati i do 80 0C. Za konstrukciju krova posebno su neugodni prijelazi sa hladne noći na popodnevno jako sunce.

Godinama je bitumen bio glavno izolacijsko sredstvo, često i sa više slojeva ljepenke. Tijekom vremena taj materijal postaje sve krući i pomalo popušta. Ako su se na to nadovezali raznorazni popravci na krovu, bušenja za antene, radovi na dimnjaku, nije ni čudno da hidroizolacija više ne odrađuje svoju svrhu.

Armiranobetonski krovovi samo su prividno čvrsti i pouzdani, ali nestručna izvedba može izazvati napuknuća i slijeganja koja hidroizolacija s vremenom ne može pratiti. Prvo popuštaju spojevi sa dimnjacima i ostalim površinama koje strše iznad plohe krova, kao i spojevi sa zidovima susjednih zgrada.

Postoje i štetni utjecaji iz prostorija koje bi krov trebao štititi, a to je prije svega para. Ako pri gradnji nije napravljena parna brana i tako spriječila prodor pare u stropnu konstrukciju, propadanje krova se samo ubrzava. To je jedan od razloga zbog kojih vanjski popravci daju tek kratkoročne rezultate. Prodor pare se može prepoznati u mjehurima uzdignute bitumenske izolacije, što vodi do skore pojave pukotina i rupa.

Sanacija ravnog krova hidroizolacijom

Za ispravnu sanaciju trebalo bi izraditi projekt na osnovi zadatka kojeg definira investitor u suradnji sa stručnom osobom. U to bi spadali istražni radovi i postavljanje dijagnoze stanja krova na osnovi pregleda objekta i krova, odnosno zatečenog stanja. Izvedbeni projekt sa tehničkom opisom sanacijskih radova, troškovnik krova i detaljima izvedbe je sastavni dio cjelokupne sanacije objekta hidroizolacijom. Istražni radovi su posebno važni jer treba prepoznati uzroke odnosno otkriti nedostatke. Taj dio projektiranja je baziran na teorijskim znanjima ali i na iskustvu.
Zbog osobite zahtjevnosti i specifičnosti posla sanaciju je potrebno povjeriti firmi koja se specijalizirano bavi tom tematikom kao što je Luping d.o.o.
Hidroizolacije i završni radovi u građevinarstvu

 

 

Ažurirano ( Petak, 10 Rujan 2010 12:42 )